Forum
Tc Kimlik No paylaş
Ana Sayfa
T.C Kimlik No Ogrenme Sitesi
Vergi kimlik no
Haberler
Adsl Kota Sorgu
Var Misin Yok Musun
Html dersleri
Google banned
Index Kontrol
Merve'yi tavla
Backlink Ogren
Windows Kapama
Egitim Videolari
ideal kilo
Site nasıl?
İstatislik
Reklam
Ana Sayfa
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu
Çikolata siparişi

..::Haberler::..
Tarih:Ali Tezel-23.08.2008
SGK, TBMM'yi takmaz dedik ya yine takmadı
TBMM özürlü çalıştırmayı teşvik için 5763 sayılı Kanun’u 15 Mayıs 2008 günü kabul etti ve Kanun, 26 Mayıs 2008 günü Resmi Gazete’de yayınlandı. Özürlü istihdamı ile ilgili teşviklerin 1 Temmuz 2008 gününden itibaren uygulanacağı da Kanun hükmüydü ama SGK genelge çıkarmamak için direndi. Bu köşeden yazılan yazıların da etkisiyle nihayet 2008/77 sayılı “Özürlü sigortalıların istihdamına ilişkin işveren hissesi prim teşviki” konulu genelge 19 Ağustos 2008 günü yayınlandı. Uygulama 1 Temmuz’da başladı ama genelgesi ancak yayınlandı. 1- SGK, Kanun’u daraltan genelge çıkardı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genelgeyi ite kaka yayınladı ama yine Kanun’a uymadı, Kanun’da olmadığı halde yurtdışında özürlü çalıştıran ve primleri SGK’ya ödenenler ile emekli olarak SGDP ile çalıştırılan özürlüleri çalıştıran işverenleri genelge-uygulama dışı bıraktı. Yani, genelgesiyle, Kanun’un kapsamını daralttı. Bakın 5763 sayılı Kanuna göre; “Özel sektör işverenlerince ...çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanun’un 72’nci ve 73’üncü maddelerinde sayılan ve 78’inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.” Ancak, SGK ilgili madde içinde olmayan hususları 2008/77 sayılı genelgenin 3.6 bölümüne alıp, (“3.6. Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, topluluk sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar...”) emekli çalışan özürlüleri, yurtdışına gönderilen özürlüleri, topluluk sigortası ile yurtdışına gönderilen özürlüleri kapsam dışına çıkarmıştır. 2- Bazı şirketleri de devekuşu sayacak SGK bazı şirketleri işine geldiği zaman kamu kurumu, işine gelmediği zaman da özel sektör kurumu sayma uygulamasını bu genelge ile kabul edilemez hallere soktu. Normal şartlarda, işyeri sigorta numaralarının ilk rakamı “1” ve “3” olanlar kamu kurumu, “2” ve “4” olanlar ise özel kurumdur. Bu genelge ile “2” ile başlayan bazı işyerlerini kamu kurumu sayacağını açıklamıştır ama kriterini keyfiyet olarak belirlemiştir, yani canı istediği kurumu özel, canı istediğini de kamu kurumu sayacak. Çünkü, özürlü istihdamını teşvik uygulamasından kamu kurumları yararlanamayacak, işyeri numaralarının ilk rakamı “2” ve “4” olan özel sektör işyeri ise yararlanacak. Genelgenin, “2.1 Kapsam” başlıklı bölümüne göre; “4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine 5763 sayılı Kanun’la getirilen sigorta primi işveren hissesi teşviki; özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin, anılan maddede belirtilen oran ve şartlar dahilinde Hazinece karşılanmasını düzenlemektedir. Anılan maddenin altıncı fıkrasına göre, yalnızca özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılması sözkonusu olup, kamu işyerlerinde (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile bunlara bağlı işletmeler, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan işyerleri ve diğer kamu işyerlerinde) çalıştırılan özürlü sigortalılar için, bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre; mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen veya resmi nitelikte olduğu halde (2) mahiyet kodu verilen işyerleri kapsama dahil edilmeyecektir. Mahiyet kodu daha önce (1) veya (3) olarak verildiği halde, özel sektör işyeri olduğu iddia edilerek bu Kanunla getirilen teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin durumları üniteler tarafından mevzuat çerçevesinde araştırılacak ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.” Bu uygulamadan Büyükşehir Belediyesi’nin birçok şirketi etkilenecektir mesela, İDO, İGDAŞ, BELTAŞ, SAĞLIK A.Ş., İSFALT gibi şirketleri bugüne kadar kamu sektörü saymayıp “2” kodu ile tasnif eden ve alacaklarına karşın özel sektör şirketi gibi davranıp mallarına haciz koyan SGK şimdi de siz “2” kodlusunuz ama sizi kamu sektörü saydım diyecektir. Yani, SGK bu tür şirketlere işine geldiği zaman “deve”, işine gelmediği zaman “kuş” sayacaktır. Ek ödeme ve döner sermaye adaletsizliğine doktor isyanı Ülkenİn en zeki ve çalışkan gençlerini alacaksınız Tıp Fakülteleri’ne zorla da olsa yerleşecekler ve sonra en erken 25 yaşında pratisyen, 30 yaşında uzman olacaklar ve pratisyen hekime 1200, uzmana ise 1500 YTL aylık verecek ve verim bekleyeceksin. İşte, bir hekimden gelen mektubu aynen yayınlıyorum. “Ali Bey, ben Ankara’da bir üniversite hastanesinde araştırma görevlisi doktorum. Biliyorsunuz ki yakın bir zaman içinde eşit işe eşit ücret adı altında memurların yaşadığı adaletsizliğe yönelik bir çalışma yürürlüğe girdi ve bir takım düzenlemeler yapıldı ama Sağlık Bakanlığı’nda çalışan tüm memurlara hiçbir ek ödeme yapılmadı. Bunun sebebi de döner sermayeden pay almamız. Ancak biz üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlisi doktorun aldığı döner sermaye payı, Sağlık Bakanlığı eğitim araştırma hastanesinde çalışan araştırma görevlisinin aldığı dönerin ortalama çeyreği kadar. Kendi bölümüm radyoloji için söyleyecek olursam, hem gün içi çalışma saatimin fazla, hem nöbet sayım fazla hem de şua iznimin olmadığı halde dönerler arasında bu denli farklılık var. Örnek verecek olursam ben 1200 maaş + 600 döner alırken,eğitim araştırma hastanesinde radyoloji asistanının aldığı döner 1250 maaş + 1800 döner civarında. Bu arada bu durumdan etkilenen sadece doktorlar değil tüm üniversite hastanesi personeli. Bu adaletsizliği de gündeme taşırsanız çok sevinirim.” B. Eryurt Kısa...kısa...· İlhan Girişken-30.06.2005 günü işyerinden ayrılıp emekli olduğunuzda kıdem tazminatınızı almayıp, 03.07.2005 günü SGDP’ye tabi olarak emekli statüsü ile çalışmaya devam ettiğinizden isterseniz dilediğiniz an 30.06.2005 günü için alacağınız olan kıdem tazminatını alıp işyerinizden ayrılabilirsiniz. SGDP ile çalıştığınız dönemin kıdem tazminatını alabilmeniz için ya işveren sizi işten çıkaracak, ya işyeri kapanacak veyahut da (4857/24’te yazan) haklı bir sebeple işinizi kendiniz bırakacaksınız. Şirket tasfiye edilirse veya iflas ederse alacağınız konusunda sorun yaşayabilirsiniz.· Sevtap Huto-Evet, 01.10.2008 gününden sonra isteğe bağlıların ödediği primler Bağ-Kur’a sayılacak bu nedenle 1 Ekim 2008 gününden sonra isteğe bağlı SSK’da 3,5 yıldan az kalmak gerekiyor. Siz, 26.01.1963 doğum tarihiniz, 01.06.1974 işe girişinizle 5000 günü tamamlayınca emekli olacaksınız madem 4410 gününüz var 1 Ekim 2008 gününden sonra 5000 günü doldurmaya kalan günleri isteğe bağlı ödemeye yaparak tamamlamanızda sorun olmaz. · Vedat Yılmaz- 15.12.1976 doğum tarihiniz, 04.05.1992 işe giriş tarihiniz ve var olan 3 üncü derece sakatlık raporu (vergi indirim belgesi) ile (16 yıllık sigortalılık süresiyle) 34 yaşında yani 15.12.2010 günü emekli olursunuz ve en az ödemeniz gereken prim günü 3760 olmalıdır.Zira, özürlüler için işe girişten ziyade sigortalılık süresi önemlidir ve 01.04.1981 den sonra 18 yaşından küçük işe girenlerin sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın ikmali ile (sizin için 15.12.1994 günü) başlar. Kaynak:Akşam Gazetesi
Tarih:21 Temmuz 2008
Prim affından faydalanacaklar dikkat

SSK ve BAĞ-KUR prim borcu olan işveren ve sigortalılardan prim affından faydalanmak isteyenlerin başvuru için bir hafta süreleri kaldı. Alınan bilgiye göre, bugüne kadar toplam 580 bin 538 kişi, prim borçlarının yeniden yapılandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurdu. Şu ana kadar yeniden yapılandırılan borç tutarı 8 milyar 378 milyon 917 bin 586 YTL olurken, SGK'nın net tahsilatı 1 milyar 145 milyon 576 bin 127 YTL'ye ulaştı.SSK ve BAĞ-KUR prim borçları bulunan işveren ve sigortalıların yeniden yapılandırmadan faydalanmak için başvurularını en geç 28 Temmuz'a kadar yapmaları gerekiyor. PRİM BORÇLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI SSK ve BAĞ-KUR'a prim borçları bulunan işveren ve sigortalıların borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören ''İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 26 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.Kanun uyarınca, prim borçlarının gecikme cezası ve zammının yüzde 15'ini peşin ödeyenlerin kalan ceza ve zammının yüzde 85'i affedilecek. Borçlarını peşin ödemek isteyenlerin başvuru gününü takip eden 1 ay içinde ödemeyi yapmaları gerekiyor. Borçların 12 ayda taksitle ödenmesi halinde faizin yüzde 55'i, 24 ay taksitle ödenmesi halinde ödenmesi halinde de yüzde 30'u kaldırılacak. Taksitlendirmede ödeme başvurudan bir sonraki ay başlayacak.2006 yılında çıkarılan önceki afla borcunu taksitlendirdiği halde ödemesini yapmayanlara da yeni bir hak getirildi.Borç taksitlendirmelerini düzenli ödemediği için yapılandırma hakkını kaybedenlerin taksit hakları, 28 Temmuza kadar başvurmaları halinde yeniden canlandırılacak. HACİZLER KALKACAK Borçları nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler yapılan ödemeler oranında, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak.Yeni düzenleme çerçevesinde BAĞ-KUR'lular sağlık hakkına kavuşabilecek. Düzenlemede, ''1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, ödeme vadesi geçmiş taksitleri ile 1.4.2006 tarihinden sonraki süreye ilişkin prim borçlarını ödemeleri ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki taksit ve cari ay primlerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacağı'' hükmü yer alıyor.Bu haklardan yararlanabilmek için düzenleme ile davalardan feragat edilmesi gerekiyor. Düzenleme, yeni borçlular ile isteğe bağlıların da prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyor.SSK'ya borçlu olanların, 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları, 31.3.2008 tarihine kadar bitirilmiş olan özel bina inşaatı ile ihale konusu işlerden SGK'da yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunulmadığı anlaşılanların fark işçiliğine ilişkin borçları, isteğe bağlı sigortalıların 2003 Mayıs ile 2008 Mart dönemleri arasında isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları, avukat-noter ve yurtdışına işçi götüren müteahhitlerin, topluluk sigortasına tabi olanların 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları, BAĞ-KUR Kanunu ile Tarım BAĞ-KUR Kanunu gereğince, sigortalı olanların 31.3.2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde müracaat edilmesi halinde peşin olarak veya 24 aylık taksitler halinde ödenebilecek. TAKSİTLERİNİ AKSATANLARA FAZLA ÖDEME Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, taksitlendirme haklarını kaybedecek. Taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecek.Bu arada, prim affından önce tahsil edilmiş gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmeyecek. BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLAR PEŞİN ÖDEMEYE GEÇEBİLECEK 5458 sayılı Kanun gereğince borçlarını zamanında ödeyenler ile en başta açıklandığı üzere 5458'e göre yapılandırmaları bozulmuş olanlar da peşin ödeme seçeneğini tercih edebilecek. Bu durumda, daha önce 5458'e göre yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozulacak. Bu kişilerin ödemiş olduğu tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra belirlenen borçlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. Böylece daha önce borcunu yapılandırdığı halde ödemeyenler yeni imkandan yararlanacak. Halen SSK'da kayıtlı 1 milyon 118 bin iş yerinden 615 bininin, BAĞ-KUR'da kayıtlı 3 milyon 368 bin iş yerinin de 1 milyon 425 bininin kuruma prim borcu bulunuyor. SGK'nın bu işveren ve sigortalılardan toplam 26 milyar YTL prim alacağı var. Bu nedenle yeniden yapılandırmanın SGK yönetimince çok önemsendiği belirtiliyor.
AA
Tarih:21 Temmuz 2008
Prim affında son hafta geldi, TİSK uzatma istedi

PRİM borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 28 Temmuz'da sona ererken iki ay içinde 1 milyar 85 milyon YTL'lik borç tahsil edildi. 27 Mayıs'ta yürürlüğe giren SSK ve Bağ-kur prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yasal düzenlemeden yaralanmak isteyen işveren ve sigortalı prim borçlularının bu hafta içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne başvurmaları gerekiyor. Düzenleme kapsamında iki ayda 549 bin 761 işveren ve sigortalı başvuru yaparken 7 milyar 769 milyon 85 bin 622 YTL'lik borç yeniden yapılandırıldı. 1 milyar 85 milyon 674 bin liralık borç ise tahsil edildi. TC Kimlik No kullanma zorunluluğu başladı 29 Nisan 2008 A.A

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümlerine göre, TC Kimlik Numarası kullanılması, bugünden itibaren zorunlu olacak. İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına 'kimlik numarası' verilmesi suretiyle, olabilecek hataların en aza indirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bilgi alışverişinin hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nin (MERNİS) amacının, nüfus kütükleri üzerinde tam bir denetim kurmak, hizmette sürat ve verimlilik sağlamak, merkezde bir bilgi bankası oluşturmak ve bu yolla nüfus kütüklerindeki bilgileri kamu hizmetleri açısından değerlendirmek olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: “5490 sayılı Kanun'da belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla Kanun'un geçici birinci maddesi ile 'kurumlar ve tüzel kişilerin bu Kanun'un yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde mevzuatlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorunda' oldukları belirtilmiştir. 2 yıllık bu süre bugün sona erdiğinden kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında TC Kimlik Numarasını esas almaları gerekmektedir.”
YABANCILARA DA KİMLİK NUMARASI
Açıklamada, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 46. maddesinde, “Kimlik numarası, TC vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını taşıyan bir numara sistemidir. TC Kimlik Numarası kişiye bir defa verilir ve değiştirilmez. Türkiye'de kaydı tutulan yabancılara da bakanlığın tespit edeceği esaslar içerisinde bir kimlik numarası verilir” hükmünün öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca kanun hükümlerine göre, “Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde TC Kimlik Numarasına yer verileceği” ifade edilen açıklamada, kimlik numarasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ile tereddüt edilen hususlarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görüşünün alınacağı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler TC Kimlik Numarasına havi ve resmi belgelerle başvuruda bulunmayan vatandaşlardan bu eksikliğin giderilmesini istemek suretiyle TC kimlik numarasının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olacaklardır. Nüfus cüzdanlarında TC kimlik numarası olmayan vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarını değiştirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Nüfus cüzdanlarında TC Kimlik Numarası bulunmayan vatandaşlarla ilgili bu numaranın, kurumlarca kimlik paylaşımı sistemine bağlı olmayan kurumların ise vatandaşın ibraz edecekleri nüfus kayıt örneklerinden temin edilmesi mümkündür.”

TC kimlik no zorunlu oluyor

İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak 2 yıl önce yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası uygulamasının 29 Nisan 2008 tarihinden itibaren zorunlu hale geleceği hatırlatıldı, "kimlik numarası olmadan işlem yapılmayacak" denildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "nden ilgili tüm kurum ve valiliklere gönderilen genelgede, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS ) projesi kapsamında, kurum kayıtları arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve kamu hizmetlerinin sunulmasında kişiyi tek bir numaradan tanımlamak üzere TC Kimlik Numarası uygulamasına başlandığı ve her bireye bu numara verildiği hatırlatılarak şöyle denildi: "29 Nisan 2006 tarihlinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Kanunun yayımlandığı tarihten 2 yıl içinde kurumlar ve tüzel kişilerin mevzuatlarını bu kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 21 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazete "de yayınlanan Başbakanlığın 2006/33 nolu genelgesinde de (kişilerin adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır) hükmü bulunmaktadır" Genelgede bu hükmün 29 Nisan 2008 tarihinden itibaren sürecin tamamlanacağı hatırlatılarak, bu tarihten sonra artık her türlü belge ve işlemlerde TC Kimlik Numarası "nın kullanılmasının bir zorunluluk olduğu ifade edildi. Haber7

Artık herkesin `tek numara`sı var


Maliye Bakanlığı`nın bir süredir yürüttüğü çalışmayı tamamlamasıyla, vergi numarasının yerini kimlik numarası aldı. Uygulamaya 1 Temmuz`dan itibaren geçerli. Ancak bir eksik var. 1 Temmuz `da uygulamaya konulması planlanan uygulama için Maliye Bakanı Kemal Unakıtan `Fiilen geçtik` derken, `Biz hazırız diğer kurumların da tam anlamıyla hazır olmasını bekliyoruz, ince ayarları yapıyoruz ` dedi. VERGİ ve TC kimlik numarasının birleştirilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı . Maliye Bakanı Kemal Unakıtan , 1 Temmuz olarak planlanan uygulamaya geçtiklerini açıkladı. Böylece nüfus kağıdında yer alan kimlik numarası vergi numarasının da yerini de alacak. Banka, sigorta ve mali işlemlerde de kimlik numarası kullanılacak. Resmi açıklama ise önümüzdeki günlerde yapılacak. FİİLEN GEÇTİK: İstanbul `da dün her ilden gelen defterdar ve temsilcileriyle toplanan Unakıtan, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verirken, soruları da yanıtladı. Tek numaraya ne zaman geçileceğine yönelik sorumuzu, `Fiilen geçtik` diye yanıtlayan Unakıtan, geçişin sağlıklı olarak yapılabilmesi için diğer kurumların da hazırlıklarını tamamlamasını beklediklerini açıkladı. Unakıtan, `Biz makineyi hazır ettik, ancak ilgili diğer kurumların da hazır olup olmadığını bakıyoruz, vidaları ayarlıyoruz. İnce ayar yapıyoruz ` diye konuştu. BANKALAR BEKLENİYOR: Konu ile ilgili bilgi veren Gelirler Genel Müdürü Osman Arıoğlu da, teşkilatın hedeflendiği gibi haziran ayı itibariyle tüm çalışmalarını bitirdiğini, ancak açıklamanın resmen duyurulması için bankaların işlemlerin tamamlanmasının beklediğini söyledi. Bankacılık işlemlerinin bugüne kadar vergi numarası ile yapıldığını hatırlatan Arıoğlu , şimdi işlemlerin nüfus kağıdı numarasına göre düzenlerek Maliye `ye bildirildiğini söyledi. Arıoğlu , bazı kurumların geçişi tamamlanana kadar her iki numaranın birden kullanılacağını ancak daha sonra nüfus kağıtlarında yer alan kimlik no`sunun geçerli olacağını kaydetti. HERKES KAYIT ALTINDA: MERNİS projesinin gecikmesi nedeniyle, Temmuz 1995`te vergi numarasını devreye sokan Maliye , Eylül 2001`e kadar sadece taşıt ve gayrımenkul işlemlerinde kullanılan bu numarayı, banka, sigorta ve mali işlemlerde de zorunlu hale getirmişti. Yeni uygulama ile vergi numası şartının arandığı bütün işlemler artık nüfüs kağıtlarında yer alan kimlik no`su ile yapılacak. Maliye , doğumundan ölümüne kadar herkesin kaydını tutacak. Maliye 14 bin 500 `şüpheli`den en az 1 milyar YTL bekliyor DEFTERDARLARLA yaptığı toplantıda Maliye Bakanlığı `nın uzun süredir yaptığı çalışmalarla teknik altyapısını geliştirdiğini, bütün vatandaşların bilgilerinin veri tabanında toplandığını belirten Kemal Unakıtan , elde ettikleri bazı sonuçları aktardı. Ön analiz sonuçlarına göre, 3 bin 166 mükellefin sahte belge düzenleme riski altında olduğunu, 14 bin 577 mükellefin de sahte belge kullanma riski nedeniyle incelemeye sevk edildiğini açıklayan Bakan Unakıtan , `Bunlarla KDV hariç çıkacak matrah farkının 6 milyar YTL civarında olduğu daha şimdiden görünüyor` dedi. Unakıtan, riskli gördükleri mükellefe ilişkin yaptıkları hesabı şöyle aktardı: `Bu incelemelerde risk analizleri yapıyoruz , isabet oranı yüzde 70-90 arasında oluyor. Ziyana uğratılan tahmini vergi, yüzde 60 olursa 1 milyar YTL , yüzde 70`te 1 milyar 253 YTL , yüzde 90`da 1 milyar 611 milyon YTL , yüzde 100`de 1 milyar 791 milyar YTL `lik vergi kaybı tespit edilebilecek durumda.` Toplu konutçuya vergi desteği MALİYE Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı ile Toplu Konut İdaresi `ne iş yapanlar başta olmak üzere, müteahhitlerin talep ettiği katma değer vergisindeki tevkifat indirimi hayata geçiriliyor. Yapım işlerinde uygulanan tevkifat oranı yüzde 6`dan yüzde 3`e indiriliyor. Taslağa göre, tebliğin yayımını izleyen üçüncü günden itibaren, kapsama giren yapım işleri dolayısıyla düzenlenecek fatura ve benzeri belgelerde gösterilen bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin yüzde 15`i işi yapanlara ödenecek. Geri kalan yüzde 3`ü ise işi yaptıran kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecek. Akaryakıtta ÖTV indiriminin imkanı yok BENZİN fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili olarak `Hükümetin tespit ettiği gibi yanlış kanı var ama fiyatlar serbest piyasada belirleniyor` derken, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi ) oranlarının ise düşürülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Unakıtan, Maliye `nin ÖTV `yi nispi olarak değil, maktu olarak aldığnı hatırlattı. Hürriyet

Kimlik numarası vergi no oluyor

Vergi kimlik numarası yerine TC kimlik numarası kullanımına ilişkin uygulama, 1 Kasım 2006 tarihinde başlatılıyor. Geçiş döneminde olası sıkıntıların önüne geçilebilmek için 1 Kasım 2006-1 Ocak 2007 tarihleri arasında, vergi işlemlerinde hem vergi kimlik numarası hem de TC kimlik numarası kullanılabilecek. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ise yalnız TC kimlik numarası esas alınacak. Yabancı uyruklular, TC kimlik numaraları bulunmadığı için vergi kimlik numarası ile işlemlerini sürdürmeye devam edecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğ Taslağında, vergi dairesi kayıtlarında vergi kimlik numaraları ile TC kimlik numaralarının eşleştirildiği belirtilerek, 1 Temmuz 2006 tarihinden bu yana vergi dairelerince fiilen TC kimlik numarasının kullanıldığı kaydedildi. TÜZEL KİŞİLER Tebliğ taslağına göre, tüzel kişiler, vergi kimlik numarası kullanmaya devam edecek. Ticaret Sicil Memurlukları, yeni kurulacak sermaye şirketlerinin kurucu ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürleri ile limited şirkette müdürlerden TC vatandaşı olanların vergi kimlik numarası olarak TC kimlik numaralarını, yabancı uyrukluların ise vergi dairelerinden alınacak vergi kimlik numaralarını ilgili belgelere yazılmasını sağlayacak. UYGULAMA Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler, vergi işlemleri için vergi kimlik numarası olarak TC kimlik numarasını kullanmaya 1 Kasım 2006 tarihinden itibaren başlayacak. Tebliğin yayımından 1 Kasım 2006 tarihine kadar, vergi kimlik numarasına ilişkin eski düzenlemeler geçerli olacak. Bu süreçte ilgili işlemler için vergi kimlik numarası aranmaya devam edilecek. Geçiş sürecinde olası problemlerin önlenmesi amacıyla 1 Kasım 2006 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında vergi işlemleri, vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarasından biriyle yürütülebilecek. 1 Ocak 2007'den itibaren ise TC vatandaşı gerçek kişiler için vergi kimlik numarası olarak yalnızca TC kimlik numarası kullanılacak. (AA)
TC Kimlik No'da ilginç iddia
24 Mart 2008 Pazartesi 19:15 Elektronik postalarda dolaşan “şehir efsanesi” bir anda yüzbinlerin gizli gündemi oldu. Elektronik postalarda hızla yayılan, “TC kimlik numarası tek olanlar fişleniyor” iddiası, “şehir efsanesi” çıktı. Zira vatandaşlık numarası “tek sayı” olan hiç kimse yok ve algoritma tekniğiyle belirlenen vatandaşlık numarasının “tek sayı” olması mümkün değil. Tek ayrıcalık, “bir numaralı vatandaş” olması için Atatürk’e verildi. Ama O’nun numarası da algoritmaya uyuyor. e-posta ile tüm yurda yayıldı İnternet sitelerindeki iddiayla TC Kimlik Numarası tek sayı ile biten vatandaşların, mezhep ya da etnik kökenine göre fişlendiği ileri sürüldü. T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iddianın “uydurma” olduğunu vurguladı ve “Tek rakamla biten bir TC kimlik numarası olmadığını” açıkladı. Müdürlük, eğer TC kimlik numarasının son hanesi tek rakamla biten vatandaş varsa, işlemlerde sorun çıkacağı için, en yakın nüfus dairesine giderek, bu hatayı düzeltmesini de istedi. Neden çift sayı ile bitiyor? 11 haneden oluşan numaraların iki bölümü bulunuyor. Aslında kimlik numarası ilk 9 hane. Numaranın son iki hanesi ise, ilk dokuz hanenin “sağlamasını” yapıyor. Çeşitli algoritma hesaplarıyla ortaya çıkan bu rakamın “tek sayı” olması, “matematik” olarak mümkün değil.
T.C. kimlik numarasıyla adres bulun
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü öğrencisi Buğra Ayan'ın hazırladığı ''T.C. Kimlik No Yaz Adres Bul'' isimli programın T.C. Kimlik numarasından kişinin adresini bulabiliyor. Program internet üzerinden ücretsiz temin edilebiliyor. İndirdiğiniz kurulum dosyasını çalıştırıp programı bilgisayarınıza kurduktan sonra kişinin T.C. kimlik numarasını ilgili bölüme yazarak o kişinin adres bilgilerine ulaşma imkânı verdiği öne sürülen programın ne kadar doğru sonuç verdiği bilinmiyor. Ancak alacaklarını tahsil etmek isteyen ancak borçlu tarafa ulaşamayan birçok kişinin bu programı denediği ve programın internet üzerinden 5 binin üzerinde kişi tarafından indirildiği bildirildi. Program, T.C kimlik no bilgilerini Yüksek Seçim Kurulu'nun bilgi bankası üzerinde aratarak adres bilgilerine ulaşıyor. Buğra Ayan, programın tanıtım bölümünde programla ilgili şu bilgilere yer veriyor: "Program açıldığında karşınıza iki boş kutu çıkacak. Bunlardan üsttekine güvenlik kodu, alttakine istediğiniz T.C Kimlik No.'sunu girmeniz halinde bu kişinin oy vereceği, dolayısıyla bulunduğu mahallenin bilgilerini verir. 18 yaşından küçükler ve seçmen kaydı olmayanlarda çalışmaz. Program tamamen ücretsizdir" Daha önceden Google Adsense'le finanse edilen program şu an herhangi bir reklam ya da spam içermiyor.
Ücretlilerden de stopaj kesilecek
Maliye Bakanlığı, yeni Gelir Vergisi Kanunu ile birlikte, işçi ve memurların vergi rejiminin de değiştirilmesi için araştırma yapıyor.

Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmada, ''çalışanların brüt ücretlerinin düşük gösterilmesi, gerçek ücret ile brüt ücret arasındaki farkın başka adlar altında ödenmesi ve bu yolla devletten vergi kaçırılmasının önüne geçilmesi'' hedefleniyor.

Bu amaçla başlatılan çalışmada, öncelikle işverenlerin TC kimlik numaralarını da yazarak, çalıştırdıkları kişilerin brüt ücret ve vergi
bilgilerinin de yer aldığı ayrıntılı ücret döküm listelerini, aylık olarak Gelir İdaresine bildirmesi öngörülüyor.

Bu konuda geçen yıl Sosyal Güvenlik Kurumu ile de bir çalışma başlatılmıştı. Söz konusu çalışmada, SSK işveren bildirimi ile vergi dairelerine verilen muhtasar beyannamelerin tek nüsha şeklinde düzenlenmesi ve ücret ayrıntılarını içermesi öngörülmüştü.Halen muhtasar beyannamelerle sadece iş yerlerindeki toplam işçi sayısı ile bunların ücretleri karşılığı ödenen toplam vergiyi görebilen Gelir İdaresinin, yeni uygulamayla detaylı ücret bilgilerine ulaşabilmesi
planlanmıştı.

Gelir İdaresinin Bilgi İşlem Merkezi de buna göre yeniden düzenlendi ve yeni yazılımlarla, VEDOP, yeni işleyişe hazır hale getirildi.Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile başlatılan ortak çalışma, bugüne kadar sonuç vermedi ve yeni sistem hayata geçirilemedi.Gelir İdaresi de, çalışmaların daha da uzaması halinde, Maliye Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek bir düzenlemeyle işverenlerden muhtasar beyanname eki olarak, ayrıntılı ücret dökümü istenmesini kararlaştırdı.

STOPAJ USULÜ VERGİLEME

Ücretlilerle ilgili yeni sistemin ikinci ayağını ise Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler oluşturacak.Halen bürokratların üzerinde konuştuğu yeni sistem kabul görüp, hayata geçirilebilirse, işçi ve memurlar normal gelir vergisi tarifesi dışına çıkacak.Ücretlerin de stopaja tabi tutulmasını içeren yeni sistem şöyle işleyecek:

İşçi ve memurlar için asgari ücret de dikkate alınarak, bir stopaj oranı belirlenecek. Bu oran yüzde 15-20 aralığında bulunacak. Yılın ilk yarısı
için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 20 stopaj da uygulanabilecek.Eğer stopaj yüzde 20 belirlenirse, gelir vergisinde yüzde 15'lik dilimde
yer alan asgari ücretlilerin vergi yükünün artmaması için, asgari geçim indirimi tutarları buna göre yeniden belirlenecek ve mevcut yük
korunacak.

İşverenler, her ay ücretlerden belirlenen oranda stopaj kesintisi yapacak ve bunu Hazineye aktaracak.İşverenler, tek tek çalışanların TC kimlik numaralarıyla birlikte brüt ücret ve stopaj tutarlarına ilişkin listeleri de, aylık olarak Gelir İdaresine ulaştıracak.

ÜCRET GELİRİ STOPAJI AŞARSA NE OLACAK?

Yıl bittiğinde İdare, TC kimlik numarasına göre her çalışanın o yıl içindeki brüt ücret toplamı ile stopaj dökümünü çıkartacak. Stopaj dilimini aşan brüt ücret sahiplerinden, gelir vergisinde genel beyan dönemi olan Mart ayında beyanname alınacak ve geri kalan vergi tahsil edilecek.

Bunun için de Gelir İdaresi Başkanlığı'nca ücretlilere, Mart ayı öncesinde birer yazı gönderilecek.Yazıda, ilgilinin yıl içindeki toplam ücret geliri ve ödediği vergi belirtilerek, şu ifadeler yer alacak:

''Söz konusu ücret geliriniz için Mart ayı içinde şu tutarda beyanda bulunup, şu tutarda gelir vergisi vermeniz gerekmektedir. Bu işlem için
Gelir İdaresi Başkanlığının ..... adresine, şu şifre ile girerek, sizinle ilgili ücret ve vergi dökümünün yer aldığı beyan tutanağını
onaylayıp, beyanname yükümlülüğünü yerine getiriniz. Tutanakta yer alan vergiyi de bankaya ödeyiniz.''Mart ayı içinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, Nisan ayında yeni bir mektup daha gönderilecek ve cezalı tahsilat yapılacağı tebliğ edilecek. Çalışanların yine de vergisini ödememesi halinde, ek vergi maaştan kesilecek ya da diğer yollarla tahsilat yapılacak.

KAĞIT ÜZERİNDE DÜŞÜK ÜCRETE SON

Maliye Bakanlığından bir üst düzey yetkili, ülkede brüt ücretler düşük gösterilerek, ciddi tutarlarda vergi kaçırıldığını, yeni sistem
arayışlarının da kayıp ve kaçağa son verilmesi amacıyla başlatıldığını bildirdi.Bu çalışmaların bir ayağını ücretlerin bankaya yatırılması projesinin
oluşturduğunu kaydeden Maliye yetkilisi, şunları söyledi:

''Yeni düzenlemeyle ücretlerin çok daha sağlıklı ve doğru olarak beyan edileceğini düşünüyoruz. Ücretlerin bankaya yatırılması ve bordro
bilgilerinin Gelir İdaresine gönderilmesi ister istemez işverenleri daha duyarlı davranmaya itecek. Stopaj sistemi de uygulamaya konulabilirse, ücretlilerin vergi rejimi çok daha basit hale gelecek. Ülkede kayıtlı ücretli sayısı 11 milyon olarak belirleniyor. Burada doğru beyanı ne kadar sağlayabilirsek, vergi gelirlerimiz o kadar artacak.''Bu arada Bakanlık yetkilileri, yeni Gelir Vergisi Kanunu ile birlikte, gelir vergisi tarifesinin de yeniden düzenlenebileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye'de halen yüzde 15, 20, 27 ve 35'lik oranların uygulandığına işaret eden yetkililer, tarife sayısının fazla olduğunu, tarifedeki oran
sayısının yeni düzenlemeler sırasında 3'e düşürülebileceğini vurguluyor.

Ancak bunun getirisi ve götürüsünün de tek tek hesaplanacağını kaydeden Bakanlık yetkilileri, ''Biz, bütün bu rakamları siyasi otoritenin önüne koyarız. Nihai kararı orası verir. Daha sonra da Meclis'te ele alınır'' dediler.

AADirsek TemasıTc Kimlik No
Tc Kimlik No öğren
Tc Kimlik No öğrenebilirsiniz
www.tckimlikno.tr.gg

Ne Zaman Emekli Olurum
Ne Zaman Emekli Olacağınızı Öğrenebilirsiniz
www.ssksicilno.tr.gg
1 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Çikolata siparişi
Çikolata Ssk İzleseneyoutube